Bestuur

Bestuursleden van de stichting

Email adres SPGE: info@spge.nl

Voorzitter:
Nicole Nieuwenhuis
Beatrixlaan 10
3781 AM Voorthuizen

Penningmeester :
Oeds Nieuwenhuis
Beatrixlaan 10
3781 AM Voorthuizen
Secretaris :
Gert Raayen
Blokzijlmeen 18
3844 HB Harderwijk

 

Algemene leden:

Alice Simon
De Kraak 8
3882 JS Putten

 

Fondsenwerving:
Evelien Phefferkorn
Aak 6
3891 DG Zeewolde

NB Aan bestuurders en vrijwilligers wordt geen beloning uitgekeerd.