Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Ermelo (ANBI)

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Ermelo is opgericht op 2 maart 2001 te Ermelo. De stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 816136816

Doel van de stichting

 • Het ondersteunen en bevorderen van paardrijden door en met gehandicapten.
 • Het verwerven van financi├źle middelen of materialen om het paardrijden met gehandicapten te ondersteunen.

Beleidsplan 2015-2018

Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten op de manege is een aantal documenten opgeleverd. Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:

 • Stal Ermelo helpen het paardrijden voor gehandicapten verder vorm te geven;
 • Duidelijke taakverdeling binnen het bestuur t.a.v. verschillende aandachtsgebieden;
 • Stal Ermelo helpen met het vrijwilligers beleid met als onderdeel daarvan beleid t.a.v. Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Werven van nieuwe doelgroepen.

Fondsenwerving

De geldmiddelen van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Ermelo bestaan uit:

 1. Het vermogen van de stichting
 2. Het geen de stichting verkrijgt door:
  1. Bijdragen van personen en instellingen
  2. Erfstellingen, legaten en schenkingen
  3. Acties voor fondsenverwerving
  4. Alle overige inkomsten

Voorts kan de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Ermelo op diverse wijzen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

De stichting beschikt niet over een eigen vermogen en er is geen sprake van belegging in effecten. Gelden die de stichting ter beschikking staan en die niet direct worden opgevraagd of uitgegeven worden rentedragend uitgezet.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit ontvangsten van donaties en giften.

Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit onderhoudskosten.

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor een overzicht van het bestuur

Jaarcijfers

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Contact- en adresgegevens

Voor de contact gegevens kunt u hier klikken